Blog: Inspiratie is de eerste stap naar meedoen

bewonersparticipatie; wijkvernieuwing; burgerparticipatie; meedoen

 

 

 

 

 

 

 

 

Meedoen in de samenleving gaat niet vanzelf. Je verantwoordelijk voelen voor elkaar en je directe omgeving… dat moet soms van ver komen. En al helemaal als het gaat over mensen in een achterstandswijk met veel armoede, schulden, onveiligheid en overvolle wachtkamers bij de huisartsen. Met de juiste communicatiemiddelen kan je het proces naar meedoen aanzwengelen.

 

Inspireren is de eerste stap.

Onze tip: sluit aan bij de situatie en neem mensen stap voor stap mee. Vriendelijk, laagdrempelig en herkenbaar. Geef het wat tijd om in te weken. Overdonder mensen niet met zwaar geschut zoals een gelikte pr-campagne met toeters en bellen. Dat maakt de afstand die zij ervaren alleen maar groter.

 

Voorbeeld: Wijkverbetering Sunny Selwerd

In de Groningse wijk Selwerd proberen we bewoners te inspireren aan de hand van dagelijkse, herkenbare situaties. Voor de oriëntatie: Selwerd is een jarenzestigwijk met gedateerde doorzonwoningen, waarvan een groot deel sociale huur. De afgelopen twintig jaar bood Selwerd vaak tijdelijke woonruimte aan stadjers uit andere wijken die door wijkvernieuwing uit hun huis moesten. Ook kwamen er veel statushouders terecht. De laatste telling is 88 nationaliteiten. In de wijk is veel armoede, eenzaamheid, werkloosheid etc. Duidelijk afleesbaar aan de verwaarloosde voortuintjes en de dichte gordijnen overdag.

Ruim tien jaar geleden was Selwerd aan de beurt voor grootscheepse wijkvernieuwing maar de crisis stak een spaak in het wiel. Een jaar geleden startte de wijkvernieuwing alsnog, onder de naam Wijkverbetering Sunny Selwerd. ‘Verbetering’, omdat het niet alleen gaat om renovatie en nieuwbouw maar ook om de aanpak van de sociaal-economische problemen.

 

De visie is dat dit alleen slaagt als de bewoners het zelf doen. De aanpak is daarom gericht op kansen bieden, stimuleren en ondersteunen waar dat nodig is. Dat gebeurt onder andere vanuit het Wijkbedrijf Selwerd. Het Wijkbedrijf zoekt naar koppelkansen en organiseert bijvoorbeeld een klussenpool van bewoners die de woningcorporaties inzetten bij voorbereidende werkzaamheden voor sloop en renovatie. Het opdoen van werkervaring staat centraal.

Maar dit alles terzijde.

Het punt is dat mensen over het algemeen niet staan te springen. De stap van een leven achter dichte gordijnen naar meedoen is enorm.

 

Via herkenbare, lichtvoetige prikkels zaaien we zaadjes. Het huis-aan-huisblad Nummer één is het medium dat we daarvoor gebruiken. Iedereen krijgt het en dat het ook ongelezen bij het oud papier belandt: het zij zo. Dat niet iedereen het Nederlands goed beheerst: het zij zo. Je moet ergens beginnen. Een zwaan-kleef-aan-effect: dat is ons doel.

 

In de Nummer één heeft Sunny Selwerd een eigen rubriek. In korte interviewtjes vertellen gewone wijkbewoners over hun droom voor Selwerd. Dat kan van alles zijn, we selecteren niet. We mixen hun dromen met die van wijkbewoners die al ‘meedoen’, bijvoorbeeld omdat zij hun idee voor de buurt al aan het uitvoeren zijn. De interviews zijn in de vorm van filmpjes te zien op Facebook en op www.sunnyselwerd.nl waarop alle informatie te vinden is over wat er gebeurt in het kader van de wijkverbetering, en hoe mensen mee kunnen doen. Zo bereiken we ook de jongere bewoners die de Nummer één misschien wat minder vaak openslaan.

 

We maken iedere maand ook een stripje. De hoofdpersonen zou je zo kunnen tegenkomen in Selwerd, wijkbewoners kunnen zich gemakkelijk met hen identificeren. Ieder stripje gaat uit van een herkenbare (ongewenste) situatie, die door een hoofdpersoon worden omgezet in iets positiefs: een idee, een plan, meedoen. De strip Sunny Selwerd van HEMI (Helma Erkelens en Marcel Imthorn) staat in de Nummer één, op de website en op Facebook.

 

Heeft het effect?

De geïnterviewde wijkbewoners zijn ambassadeurs voor Sunny Selwerd aan het worden. Ze laten de krant en de filmpjes zien aan buren, vrienden, familie en bekenden. Dankzij het interview voelen ze zich al een beetje verbonden met de wijkverbetering en soms was die verbondenheid er al maar is dat gevoel toegenomen. Hun persoonlijke verhaal is gehoord. Het wordt gezien. En dat geeft meer dan een goed gevoel. Het zorgt voor zelfbewustzijn en trots.