Beleidsteksten

 

Een beleidstekst schrijven is een aparte tak van sport, maar wel een bijzonder leuke, vinden wij!

 

Beleidsteksten dienen altijd meerdere doelen. En het proces is vaak net zo belangrijk als het resultaat. Het opstellen gaat vaak langs vele zijwegen, waarin de gedachten gevormd en aangescherpt worden. Voortschrijdend inzicht is de regel. Het eindproduct – een visie, een raadsvoorstel, een jaarverslag, een zelfevaluatie, een opleidingsprofiel – speelt een formele rol in het beleidsproces maar moet ook geschikt zijn voor bredere communicatie. Een evenwichtsoefening dus.

 

Voorbeeld van een scorende beleidstekst: Groningen Gezond

Wij hielpen bij het opstellen van het nieuwe Gezondheidsbeleid van de gemeente Groningen, Groningen Gezond 2018-2021. De gemeente neemt Healthy Ageing en de ‘G6 voor een gezonde stad’ als hoeksteen voor al haar beleid. Van leefstijl tot inrichting van de openbare ruimte, van mobiliteit tot recreatie en van actief burgerschap tot de beschikbaarheid van gezond voedsel: alles is gezondheid. In het najaar van 2017 werd het nieuwe gezondheidsbeleid vastgesteld door de gemeenteraad.

 

Bekijk Groningen Gezond 2018-2021.

 

Ander voorbeeld: Agenda Landstad Noord-Nederland

Burgerschap, participatie en inclusiviteit zijn thema’s die sterk leven op lokaal niveau, zeker in de grote steden. Steden spelen sowieso een steeds grotere rol als economische, culturele en maatschappelijke centra. De vier grootste steden in Noord-Nederland – Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen – verkenden hun gezamenlijke bijdrage aan de Nederlandse samenleving in het bidbook Landstad Noord-Nederland, Groen, smart en energiek. Wij maakten het denkproces mee en schreven dit Bidbook in het kader van Agenda Stad, een call van de rijksoverheid.

 

Bekijk het Bidbook Landstad Noord-Nederland.

 

En: jaarverslagen

We maakten de afgelopen jaren talloze jaarverslagen voor verschillende organisaties. Secuur, compleet en prettig leesbaar. Vaak gelardeerd met mooie interviews en voorbeelden die kernwaarden uitlichten. We tonen de gedrevenheid van medewerkers, de impact op de samenleving, de stappen die gezet worden, de toekomstdroom die richting geeft.

 

We verzorgden bijvoorbeeld jarenlang het jaarverslag van de Hanzehogeschool.

 

 

BLOG: Verantwoorden is vooruitzien